Alla kan spela roll!

Var med och spela roll!

Spela roll är en årlig uppmärksamhetsvecka som handlar om att sätta fokus på barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. Spela roll äger alltid rum samma vecka som alla hjärtans dag.

Läs mer om uppmärksamhetsveckan

Ett stort tack till alla som var med under #spelaroll2024 !

2025 års uppmärksamhetsvecka är den 10-16 februari.

I jobbet, som ideellt engagerad och inte minst: som medmänniska. Alla kan spela roll för barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket alkohol!

Ida Ömalm Ronvall, CAN

2024 års digitala seminarier

Alla seminarier är kostnadsfria och sänds digitalt kl. 14.30-15.30.

Det lilla gör stor skillnad

Måndag, 12 februari

Du är viktig och alla kan göra skillnad. Undersökningar visar att många ser barn fara illa till följd av en vuxens alkoholkonsumtion men agerar inte i rädslan av att man inte vet vad man ska göra. Samtidigt vet vi att det lilla gör stor skillnad.

Alla kan spela roll för barn som växer upp i en familj där alkoholen tar en alldeles för stor plats.

Seminariet kommer innehålla ett samtal med programledaren Pär Lernström som berättar om sina egna erfarenheter om hur det är att växa upp i en familj med missbruk. Du kommer även få ta del av konkreta råd och röster från barn som lever i alkoholens skugga just nu.

Värdar för seminariet: Trygga Barnen och Hela Människan i samarbete med Studieförbundet NBV


Idrottsledare spelar roll!

Tisdag, 13 februari

Föreläsare: Erica Hellberg idrottspsykolog, Susie Moonan socionom, sportchef.

Inte min Match har grundats av idrottspsykologiska rådgivaren Erica Hellberg. Idag ingår även tidigare landslagssimmaren och numera socionomen & sportchefen Susie Moonan i föreläsningsteamet. Tillsammans har de stor erfarenhet och kunskap kring idrottsvärlden och idrottens möjligheter att bli en superkraft för barn som växer upp i hem med missbruk, psykisk ohälsa eller våld. Men även om vilka risker och konsekvenser som denna målgrupp kan uppleva i sitt idrottande om vi inte optimerar befintliga skyddsfaktorer.
Under föreläsningen får du som ledare i en förening konkreta tips på hur du kan göra stor nytta för dessa barn.

IF Kville Friidrott – Tidig upptäckt och handling

IF Kville Friidrott delar sitt arbete med att arbeta effektivt med en handlingsplan som hjälper till att tidigt upptäcka barn och unga som är i behov av extra stöd.

Värdar för seminariet: Nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland och RF-SISU Västra Götaland i samarbete med Studieförbundet NBV


Hur kan vi upptäcka små barns utsatthet?

Onsdag, 14 februari

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt. Ändå finns det barn i Sverige som lever i utsatthet redan från ung ålder. Hur kan vi upptäcka dem tidigt och ge stöd som gör skillnad? Anneli Öhrling, kurator på Bris, presenterar rapporten Se mig – Rätten till stöd tidigt i livet. Steven Lucas, barnläkare, docent och projektledare berättar om BarnSäkert, en utvärderad och framgångsrik metod där bland andra BVC upptäcker barn i riskmiljö och ser till att familjerna får rätt stöd.

Värdar för seminariet: Junis i samarbete med Studieförbundet NBV


Att vara maskrosbarn

Torsdag, 15 februari

Deltagare: Peter Larm, forskare inom folkhälsovetenskap och Rebecca Martins, ideellt engagerad som lokal hjälte i Trygga Barnen, Växjö.

Forskning och personliga erfarenheter möts i ett unikt samtal.

Rebecca Martins är ideellt engagerad inom Trygga Barnen och berättar om sin uppväxt med en pappa som hade alkoholproblem. Hur har det format henne och var är hon idag?

Forskaren Peter Larm berättar om sin forskning om unga med föräldrar som dricker för mycket. Vilka faktorer är det som verkar ”buffra” mot negativa effekter av föräldrars drickande? 

Värdar för seminariet: CAN i samarbete med Studieförbundet NBV

Enligt barnrättslagen har alla barn rätt till delaktighet i alla frågor som rör dem. Barn har även rätt till stöd för att göra sin röst hörd.

Barnkonventionen artikel 12

Arrangörer

CAN
NBV

Samarbetspartner

Riksförbundet SIMON – Svenskar och Invandrade Mot Narkotika

Inspelade seminarier

Våra inspelade seminarier går att se till och med den 24 februari 2023.