Barnkonventionen – Spelar Roll!

“Enligt barnrättslagen har alla barn rätt till delaktighet i alla frågor som rör dem. Barn har även rätt till stöd för att göra sin röst hörd.”
Barnkonventionen artikel 12

Uppmärksamhetsveckan 2021 äger rum den 8-14 februari


Exempel på aktiviteter

Inga händelser

“Barns rätt till delaktighet står i förhållande till processer som rör dem direkt och indirekt. Alla verksamheter behöver ta detta i beaktande. När föräldrar dricker för mycket alkohol ska insatser utformas i förhållande till barns bästa! Här måste respektive verksamhet fundera över hur barn kan involveras och beredas möjlighet att uttrycka sin mening. Antingen direkt eller genom företrädare. Här ser jag att barnombud kan Spela Roll!”

Kristofer Odö, CAN

Arrangörer

CAN
NBV