Alla kan spela roll!

“Enligt barnrättslagen har alla barn rätt till delaktighet i alla frågor som rör dem. Barn har även rätt till stöd för att göra sin röst hörd.”
Barnkonventionen artikel 12

Uppmärksamhetsveckan äger rum den 14-20 februari 2022


Exempel på aktiviteter

Inga händelser

I jobbet, som ideellt engagerad och inte minst: som medmänniska. Alla kan spela roll för barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket alkohol!

Ida Ömalm Ronvall, CAN

Arrangörer

NBV
CAN