När barn påverkas negativt av vuxnas drickande finns det många som kan hjälpa!

Samverkan
spelar roll!

Kampanjen äger rum 10-16 februari 2020

 Runt varje familj finns en stor mängd verksamheter och samhällsaktörer och alla – inte minst barnen – tjänar på att man skapar former för god samverkan.

– KRISTOFER ODÖ, CAN

Evenemang

februari, 2019

Filtrera på län

Inga händelser