Barnkonventionen – Spelar Roll!

”320 000 barn i Sverige påverkas negativt av sina föräldrars alkoholanvändande – Alla barn har rättigheter”

Uppmärksamhetsveckan ägde rum 10-16 februari 2020


Exempel på aktiviteter

Barnkonventionens artikel 2 gör gällande att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Detta är ingen självklarhet för barn till föräldrar som dricker för mycket alkohol!

Kristofer Odö, CAN

Arrangörer

CAN
NBV