Alla kan spela roll!

Var med och spela roll!

Spela roll är en årlig uppmärksamhetsvecka som handlar om att sätta fokus på barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. Spela roll äger alltid rum samma vecka som alla hjärtans dag.

Läs mer om uppmärksamhetsveckan

Ett stort tack till alla som var med under #spelaroll2024 !

2025 års uppmärksamhetsvecka är den 10-16 februari.

I jobbet, som ideellt engagerad och inte minst: som medmänniska. Alla kan spela roll för barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket alkohol!

Ida Ömalm Ronvall, CAN

Enligt barnrättslagen har alla barn rätt till delaktighet i alla frågor som rör dem. Barn har även rätt till stöd för att göra sin röst hörd.

Barnkonventionen artikel 12

Arrangörer

CAN

Samarbetspartner

NBV
Riksförbundet SIMON – Svenskar och Invandrade Mot Narkotika