Alla kan spela roll!

Tack för i år!

Tack till alla som deltog och engagerade sig under 2022 års uppmärksamhetsvecka. 2023 års uppmärksamhetsvecka äger rum den 13-19 februari. Ta gärna del av material, boktips och röster om att spela roll på denna sidan. Och allra viktigast: fortsätt att spela roll för barn och unga!

Du är viktig!

“Enligt barnrättslagen har alla barn rätt till delaktighet i alla frågor som rör dem. Barn har även rätt till stöd för att göra sin röst hörd.”
Barnkonventionen artikel 12

Uppmärksamhetsveckan äger rum den 13-19 februari 2023


Exempel på aktiviteter

Inga händelser

I jobbet, som ideellt engagerad och inte minst: som medmänniska. Alla kan spela roll för barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket alkohol!

Ida Ömalm Ronvall, CAN

Arrangörer

CAN
NBV

Samarbetspartner

Riksförbundet SIMON – Svenskar och Invandrade Mot Narkotika

X