Föreläsning – Att se, våga fråga och öppna sin famn