Kategorier
Röster om att spela roll

”Barnet behöver bli marinerat i trygghet”

Reyhaneh Ahangaran är skolpsykolog och författare. Hon har skrivit böckerna Allt som händer inuti – om tankar och känslor från A till Ö och Känsloboken – för dig som går på lågstadiet. Som skolpsykolog träffar hon elever enskilt, men jobbar även brett mot skolledning och personal.

Hur kan skolpsykologer fungera som barnombud?
”Det jag som skolpsykolog kan bidra med är den fördjupade kunskapen om barnpsykologi och allt vad det innebär”, förklarar Reyhaneh.

Det handlar om att förstå eleven utifrån elevens egna förutsättningar och förmågor, hur miljön påverkar barnet.

”Om det finns varningstecken kring dåligt mående att se upp med. Och att till exempel ha koll på vilka möjligheter till stöd och hjälp som finns för barnet utanför skolan och hjälpa dem rätt.”

På vilket sätt är barnombud särskilt viktiga för barn som har föräldrar som dricker för mycket?

”Barn vars föräldrar dricker för mycket har ofta (minst) en stor stress i sitt liv. Det kan påverka allt från det egna måendet till skolresultat och relationer till kompisar.”

Personal runt barnet kan behöva hjälp med att se helheten, och Reyhaneh tycker att barnombud har en viktig roll att fylla här.

”Det kan behövas insatser från flera håll och barnet behöver bli marinerad i trygghet och värme från de personer hen har runt sig i skolan och på fritids.”

Har du några tips på vad man ska tänka på när man möter barn i familjer där någon dricker för mycket?
”Barn kan vara väldigt rädda för att berätta om hur det är hemma, då de är oroliga för att socialtjänsten ska ”komma och ta dem”. Man måste tänka på att barn oftast är väldigt lojala mot sina föräldrar”, säger Reyhaneh.
Hon betonar vikten av varsamhet i hur man uttrycker sig och hur man förklarar varför det är viktigt att få veta hur barnet har det hemma.
”Det gäller att verkligen tydliggöra för barnet att hen inte har ansvar för sina föräldrar. Att vuxenvärlden ska hjälpa barn och att det finns vuxna som vill hjälpa föräldern/föräldrarna att dricka mindre och må bättre. Det är också viktigt att inte skuldbelägga barnet eller föräldrarna inför barnet. Fokus ska vara på hjälp och att de ska ha det bra tillsammans.”