Kategorier
Röster om att spela roll

”Det kan börja med ett hej”

Barnrättsorganisationen Trygga Barnen har Trygga Hjältar över hela landet. Det är ideellt engagerade som stöttar barn och unga som lever i familjer präglat av missbruk. En av dem är My Widmark i Kiruna.

Vad gör man som Trygg Hjälte?  ”Man fungerar som en bro mellan barnen och olika stödinsatser i kommunen. Vi är idag ungefär 40 stycken Trygga Hjältar över hela landet. Vi har egna Instagram- och Snapchatkonton där barn och unga upp till 25 år kan chatta med oss. Om behovet finns,så kan vi hjälpa till med en första kontakt eller följa med som stöd på möten med exempelvis socialtjänsten.”

När My började som Trygg Hjälte 2018 försökte hon göra sig synlig genom sociala medier, föreläsningar och krönikor i olika tidningar.

”Det spred sig mellan barnen, så väldigt många hörde av sig, även från Gällivare som ligger 12 mil bort”, berättar My.

My behövde förstärkning och ännu en Trygg Hjälte rekryterades i Kiruna, Mikaela. Sedan ett år tillbaka finns det även en Trygg Hjälte i Gällivare.

”Jag vill krossa stigmat kring beroendesjukdomen och allt som kommer med att växa upp i en otrygg miljö. Skam- och skuldkänslor hör inte hemma hos barn. Det finns ett enormt behov bland dessa barn att ha en trygg vuxen att vända sig till, som förstår.”, berättar My. ”Eftersom kaoset blir som en ”falsk trygghet” då barn inte vet annat, så vet inte alla varför de mår dåligt, bara att det känns som en klump i magen. Det kan börja med ett ”Hej…” och sedan tar vi det därifrån.”

Just nu är My och Mikaela i startgroparna att dra igång Trygga Barnens första lokalastödverksamhet utanför Stockholm. De erbjuder dessutom digitala föreläsningar för elever.

X