Kategorier
Röster om att spela roll

”Finnas för samtal när de dyker upp”

Över hela landet finns det eldsjälar som engagerar sig för att barn och unga ska få en meningsfull fritid. En av dem är Pontus Beskow Borg, som är aktiv i Junis i Göteborg.

Junis har en verksamhet som är öppen för alla barn i åldrarna 7-15 år.

”Genom att vara öppna för alla, så når vi ut till dem som har extra behov”, förklarar Pontus.

Han är själv ledare för två grupper som ses varje vecka och pysslar, bakar och leker. Det började med att hans lillebror var med i en grupp och att deras mamma blev ledare. Sedan fick Pontus hoppa in för henne en gång och på den vägen är det. Som ledare är han även med och arrangerar läger under loven och discon på helgerna.

”Våra aktiviteter bryter vardagen och ger möjlighet att komma in i ett annat sammanhang, till exempel träffa andra kompisar än de man träffar i sin skola”, säger Pontus.

”Oavsett bakgrund så är det viktigt att ge alla det utrymme som de behöver. Bara genom att vara en trygg ledare och vara lyhörd för barnens behov så kommer man långt! Det är härligt att se vad ett tryggt klimat kan betyda.”

På träffarna inleder och avslutar de alltid med en runda där alla får berätta hur de mår. Om någon till exempel har haft en jobbig dag så kan hen få sitta bredvid en ledare på träffen.

Hur kan man göra för att skapa trygghet för barn som har en förälder som dricker för mycket?
”Man måste visa att man vill uppmärksamma barnet och ge tid. Det betyder extra mycket för de barn som inte får det i sin vardag. Och inte minst, finnas där för samtal när de dyker upp.”