Kategorier
Röster om att spela roll

”Föreställningen uppmärksammar att barn inte är ensamma”

Alkohol och misshandel förekom hemma hos Oscar Frendig när han växte upp. Han fick tidigt ta hand om vuxna, trots att han var ett barn. Nu har hans berättelse om uppväxten blivit en föreställning.

”Föreställningen Oscar går ut på att uppmärksamma att barn inte är ensamma om att vara i sådana familjesituationer”, berättar Oscar Frendig.

”Jag var med i en dokumentärserie som handlade om min mammas tuffa liv med alkoholmissbruk och misshandel. Det blev det stor reaktion från omgivningen som hade många frågor. Då valde jag att börja föreläsa om min uppväxt och åkte iväg på en mindre föreläsningsturné.”

Det ledde till att Riksteatern Crea och Unga Klara hörde av sig och ville göra en produktion för barn och unga.

Vem eller vilka spelade roll för dig när du växte upp?

”Min bästa vän under tonåren. Det var han och hans familj som verkligen såg mig uppleva allt där hemma. De hjälpte mig genom den svåra tiden genom att öppna sitt hem för mig så att jag har kunnat få bo där på senare år.”

Hur tycker du att man kan spela roll för barn som växer upp med någon som dricker för mycket alkohol?

”Det viktigaste är att lyssna på barnets signaler. Ett barn berättar sällan rakt ut vad som händer hemma så om man märker signaler att någonting inte stämmer så är det ens ansvar att lyfta upp barnet för barnets bästa.”

”Ett barn känner av när en vuxen finns där eller inte. Det allra viktigaste är att man visar intresse för barnet genom att lyssna och prata om allt eller inget. Men aldrig på barnets bekostnad. Det är alltid vuxna som ska ta det yttersta ansvaret för barnets välmående!”

Föreställningen Oscar visas runt om i landet från och med februari 2023.
Läs mer på: riksteatern.se/forestallningar/oscar/