Kategorier
Röster om att spela roll

”Håll i, håll ut och håll om”

”Det är viktigt att det finns vuxna som lyssnar och kan vara viktiga vuxna. Ibland kan det vara slumpen som gör att man blir en viktig vuxen för en ung person”, säger Pär Forsström.

Han jobbar som elevkonsulent på en grundskola med elever från förskoleklass upp till nian. Arbetet handlar om att stötta på olika sätt, till exempel genom att hålla i grupper. Han är också aktiv som barngruppsledare i organisationen Junis i Söderhamn.

”Fokus med barngrupperna är att ge en meningsfull fritid för barn. Verksamheten är öppen för alla och det är viktigt för oss att betona.”

Hur kan man spela roll?

”Man behöver vara uthållig! Ofta handlar det om att stå kvar, man kan inte vänta sig att någon öppnar upp sig direkt kring det som är svårt. Det är ju ofta en skam i att ha en förälder som dricker för mycket.”

”Jag brukar säga att man ska hålla i, hålla ut och även hålla om. Visa omtanke, ge beröm och ge en kram när någon behöver det. Visa att man får en ny chans.”