Kategorier
Röster om att spela roll

”Jag har fokus på barnet och inte på föräldern”

Eva Olofsson jobbar som barnombud på psykiatriska kliniken på Kungälvs sjukhus sedan lite mer än tio år tillbaka. Hennes roll handlar om att uppmärksamma och barnen till patienterna, samt att stötta övrig personal till att göra det.

Nya patienter får alltid frågan om de har barn, och när de har det så kommer Eva oftast in i bilden.

”Jag försöker alltid att hälsa på de som är föräldrar, därefter erbjuds barnen att få träffa mig. Det är självklart frivilligt och på barnets villkor”, berättar hon.

Varför är barnombud viktiga för barn som har föräldrar som dricker för mycket?

”I min roll har jag fokus på barnet och inte på föräldern”, förklarar Eva. ”Jag har träffat barn som sagt att det aldrig förut är någon som frågat hur de själva mår. Barn är oftast otroligt lojala mot sina föräldrar, de kan till exempel oroa sig för hur det ska bli för föräldern när de blir äldre och flyttar hemifrån.”

Hon betonar att barn som inte bor med den föräldern som dricker för mycket också kan behöva stöd. De oroar ju sig oftast för hur deras förälder mår.

”När jag träffar föräldern informerar jag om hur deras drickande påverkar barnet. Ibland säger de att barnet inte vet om att de dricker, men jag förklarar då att oftast vet barnet visst om det.”

Hon träffar barnen och har ibland flera samtal med dem. Ofta slussar hon också vidare dem till stödgrupper, som hon själv eller någon annan leder.

Vad är viktigt att tänka på när man möter barn till föräldrar som dricker för mycket? ”Man ska lyssna på vad de har att säga och inte bli rädd för vad de berättar. Och, superviktigt: inte lägga huvudet på sned och tycka synd om dem – det är barn allergiska mot!”

X