Om kampanjen

Uppmärksamhetsveckan “Spela Roll!” infaller den vecka då Alla Hjärtans Dag är och då uppmärksammar många länder barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket.

I till exempel USA och Storbritannien har man i flera år genomfört Children of Alcoholics Week just denna vecka. I Sverige genomfördes uppmärksamhetsveckan för första gången år 2011.

Under 2020 lyfter uppmärksamhetsveckan Spela Roll! alla barns rätt till en uppväxt fri från negativ påverkan av vuxnas alkoholkonsumtion. Detta med särskild hänvisning till barnrättslagen som tillkom 2020-01-01. Som en följd av detta finns det anledning för många aktörer att se över sina rutiner, förtydliga uppdrag och utarbeta policys för att leva upp till konventionens samtliga artiklar.

Spela Roll! framhåller, för andra året i rad, familjecentralen som en viktig aktör för barn i utsatta livssituationer. Detta med tanke på familjecentralernas unika möjlighet till tidig upptäckt och stödinsatser för barn i familjer där någon vuxen dricker för mycket alkohol.