Om Spela Roll!

Uppmärksamhetsveckan “Spela Roll!” infaller den vecka då Alla Hjärtans Dag är (10-16 februari 2025). Då uppmärksammar många länder alla de barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket.

I till exempel USA och Storbritannien har man i flera år genomfört Children of Alcoholics Week just denna vecka. I Sverige genomfördes uppmärksamhetsveckan för första gången år 2011.

Spela Roll! uppmärksammar alla barns rätt till en uppväxt fri från negativ påverkan av vuxnas alkoholkonsumtion. Detta med fokus på barnrättslagen – FN:s barnkonvention. En lag som bland annat slår fast att alla barn har rätt till delaktighet och rätt att bilda en åsikt och uttrycka den i frågor som rör dem.