Kategorier
Röster om att spela roll

“Stå kvar och låt det ta tid”


”Man måste stanna kvar och ge barn tiden att våga öppna upp”, säger Andreas Onelius. Han jobbar som diakon i Svenska Kyrkan i Söderhamn.

I sitt arbete gör han allt från att samtala om sorg och möta konfirmander till att arbeta med kyrkans härbärge. Han ger också stöd i kontakter med myndigheter för personer som behöver det.

”Barn som växer upp med föräldrar som missbrukar alkohol möter vi i alla våra verksamheter, det finns ju i hela samhället”, konstaterar han.

Att få bort skammen och visa barn att de har ett värde är det viktigaste, menar Andreas Onelius.

”Vi som vuxna ska se barn, behandla dem värdigt och visa att vi bryr oss.”

Han lyfter också vikten av att vara ihärdig och inte ge upp, men samtidigt inte ha för bråttom. Och att våga finnas kvar och ha tid att lyssna.

”Även om de säger att man är dum i huvudet så ska man finnas kvar.”

”Vi måste knacka på isen men de måste själva få ta steget och berätta själv. Vi ska våga fråga, men måste ha känsla för när vi frågar!”

Att ha roligt är också viktigt. Idrott kan vara ett bra sammanhang för många barn och unga, men för de som inte gillar idrott är det bra att det finns andra sammanhang där man får vara i grupp utanför skolan, menar Andreas Onelius.

”Det är viktigt att det finns sammanhang där man kan vara utan att prestera. Där tror jag att till exempel många kyrkor fyller en viktig funktion.”