Kategorier
Röster om att spela roll

”Våga vara den som spelar roll”  

Rebecca Martins pappa var beroende av alkohol när hon växte upp. Idag jobbar hon på olika sätt för att vara en som spelar roll för barn och unga.  

I jobbet som elevresurs stöttar Rebecca Martins elever som behöver extra stöd i skolan, men är också en trygghet för alla barn i skolan.  

”Vi som jobbar med barn och unga har ett gemensamt ansvar att se till att barnen vi jobbar med mår bra och får trygghet”, säger hon.    

Rebecca Martins är också engagerad inom Trygga Barnen som ”lokal hjälte” i Växjö. Det innebär att hon och de andra lokala hjältarna stöttar barn som behöver hjälp, som en slags mellanhand mellan barnet och den hjälp hen behöver. Hon är också ute och föreläser, för både unga och vuxna, om sin historia.  

Var det någon som spelade roll för dig när du växte upp? 

”Jag hade två fantastiska ungdomsledare som såg mig och gav mig den bekräftelsen som jag behövde. Jag tror att det har påverkat min resa till den jag är idag!” 

”När man växer upp med någon som missbrukar är det lätt att ens värld är fylld av en dimma med otrygghet, skam och rädsla. Då är det svårt att se framåt. Så TACK Micke och Pierre!” 

Hur kan man spela roll för barn och unga som har en förälder som dricker för mycket? 

”Många barn och unga känner sig ensamma med att växa upp med någon som dricker för mycket.” 

”Om någon bär på den känslan av ensamhet och skam så kan det hjälpa så mycket att bara vara den trygga vuxna som lyssnar på barnets berättelse och ge den bekräftelsen till barnet att man ser hen. Våga vara den som spelar roll!” 

Du möter Rebecca i det digitala seminariet “Att vara maskrosbarn” den 15 februari kl. 14.30-15.30 (går även att se i efterhand till och med den 23 februari).
Till seminariet