Vägar till hjälp

För barn som lever i en familj där någon dricker för mycket eller använder narkotika

Stödgrupper för barn finns i många kommuner och Drugsmart.com har gjort en stödgruppskarta med kontaktuppgifter. På Drugsmart.com finns också fakta, filmer och berättelser.

Det finns en rad andra organisationer som kan ge både information, råd och stöd till exempel BRIS, Jourhavande kompis, Killfrågor.se, Kuling.nu, Maskrosbarn, Tjejjouren.se, Trygga Barnen och UMO.

För dig som i ditt yrke möter barn

Alla har ett ansvar i att uppmärksamma barn som riskerar fara illa. Vissa är till och med skyldiga att anmäla sin oro till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om, eller misstänker, att ett barn far illa. Här på duspelarroll.se har vi material som kan användas under fliken “Kampanjmaterial“. Om du vill läsa mer om hur du anmäler oro för barn kan du klicka här.

2010 ändrades Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) för att stärka barns status som anhöriga inom hälso- och sjukvård. Sedan dess är personal inom hälso- och sjukvården skyldiga att särskilt beakta barns behov av information, råd och stöd när en förälder missbrukar alkohol eller annat beroendeframkallande medel. Men det kan vara svårt även för professionella att veta hur man ska agera och vart man ska vända sig om man möter barn i familjer där någon vuxen dricker för mycket.

Allmänna Barnhuset har utvecklat en metod för hur man kan bemöta Barn Som Anhöriga. “BRA-modellen” har barnets rättigheter som utgångspunkt och bygger på barnets delaktighet. Den är ett stöd till personal i hur de kan uppmärksamma anhöriga barn och medverka till att de får information, råd och stöd. Klicka här om du är intresserad av att läsa mer om – BRA-modellen

För vuxna som har någon i sin närhet som dricker för mycket

Många kommuner och landsting erbjuder stöd till vuxna anhöriga, kontakta socialtjänsten i din kommun för att få information om hur det ser ut där du bor. Det finns också självhjälpsgrupper, t ex ACA och Al-Anon. Anhöriga mot droger erbjuder rådgivning och har kurser för anhöriga.

För dig som misstänker att du dricker för mycket

Det finns olika definitioner och olika sätt att mäta om man har en riskabel alkoholkonsumtion. Kampanjen Spela Roll förhåller sig dock inte till detta och det kan du läsa mer om i vår text “Att dricka för mycket“.

Om du funderar över dina alkoholvanor kan du i första hand ta upp frågan vid din vårdcentral. Du kan även höra av dig till kommunen och efterfråga rådgivning kring alkohol.

Det finns i övrigt ett antal olika verktyg på nätet som du kan prova. Exempel på ett sådant är “Alkoholprofilen” där du kan se om du dricker för mycket enligt riskkonsumtionsmåttet. På “Alkoholhjälpen” kan du få information om du är intresserad av att förändra din alkoholkonsumtion.

Vill du hellre ringa någon kan du prova med Alkohollinjen 020-84 44 48 eller IOGT-NTOs Alkoholrådgivning 020-80 80 80.

För dig som vill veta mer

Här har vi samlat länkar till webbplatser med information om barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket

Drugsmart

Glömda Barnen

Junis

Socialstyrelsen

UNF

CAN

Barndom utan baksmälla

Umo

FAS-portalen

NKA