Vägar till hjälp

För barn som lever i en familj där någon dricker för mycket alkohol

finns socialtjänst i alla kommuner i Sverige. Socialtjänsten har det övergripande ansvaret för att hjälpa och stödja barn som riskerar fara illa. Exempelvis barn som har föräldrar med alkoholproblem. Det är viktigt att socialtjänsten får information om oro för barn så de kan bedöma om barnet och familjen behöver någon form av stöd eller hjälp. Vem som helst kan höra av sig till socialtjänsten på vilket sätt en själv vill och anmäla sin oro för ett barn. Privatpersoner kan vara anonyma. Alla barn har rätt att växa upp trygga, utvecklas, lära och leva! Klicka här för mer information om Socialtjänsten.

Det första steget till att få hjälp handlar för många barn om att erbjudas möjlighet att berätta om sin situation för någon förtrolig vuxen. Att någon vuxen oroar sig kring något den sett eller hört och ställer viktiga och omsorgsfulla frågor till barnet. Vuxna som tar sig tid att lyssna, vågar ställa sig vid barnets sida och ta informationen på allvar. Detta kan vara första steget i en process som gör stor skillnad för barnet och familjen.

Hjälp och stöd kan se olika ut. Exempelvis finns det stödgrupper för barn på de flesta håll i Sverige och Drugsmart.se har gjort en stödgruppskarta med kontaktuppgifter. På Drugsmart finns även intervjuer som handlar om hur det kan vara att växa upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket.

Det finns en rad andra organisationer som kan ge både information, råd och stöd till barn. Exempelvis BRIS, Jourhavande kompis, Killar.se, Maskrosbarn, Unizon, Trygga Barnen och UMO.

För dig som i ditt yrke möter barn

Alla har ett ansvar i att uppmärksamma barn som riskerar fara illa. Vissa är till och med skyldiga att anmäla sin oro till socialtjänsten om de i sin verksamhet får kännedom om, eller misstänker, att ett barn far illa. Här på hemsidan har vi material som kan användas för att lära sig mer om detta under fliken “Kampanjmaterial“. Om du vill läsa mer om hur du anmäler oro för barn kan du klicka här.

2010 ändrades Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) för att stärka barns status som anhöriga inom hälso- och sjukvård. Sedan dess är personal inom hälso- och sjukvården skyldiga att särskilt beakta barns behov av information, råd och stöd när en förälder missbrukar alkohol eller annat beroendeframkallande medel. Men det kan vara svårt även för professionella att veta hur man ska agera och vart man ska vända sig om man möter barn i familjer där någon vuxen dricker för mycket.

Allmänna Barnhuset har utvecklat en metod för hur man kan bemöta Barn Som Anhöriga. “BRA-modellen” har barnets rättigheter som utgångspunkt och bygger på barnets delaktighet. Den är ett stöd till personal i hur de kan uppmärksamma anhöriga barn och medverka till att de får information, råd och stöd. Klicka här om du är intresserad av att läsa mer om – BRA-modellen

För vuxna som har någon i sin närhet som dricker för mycket

Många kommuner och landsting erbjuder stöd till vuxna anhöriga, kontakta socialtjänsten i din kommun för att få information om hur det ser ut där du bor. Det finns också självhjälpsgrupper, t ex ACA och Al-Anon. Anhöriga mot droger erbjuder rådgivning och har kurser för anhöriga.

För dig som misstänker att du dricker för mycket

Det finns olika definitioner och olika sätt att mäta om man har en riskabel alkoholkonsumtion. Kampanjen Spela Roll förhåller sig dock inte till detta och det kan du läsa mer om i vår text “Att dricka för mycket“.

Om du funderar över dina alkoholvanor kan du i första hand ta upp frågan vid din vårdcentral. Du kan även höra av dig till kommunen och efterfråga rådgivning kring alkohol.

Det finns i övrigt ett antal olika verktyg på nätet som du kan prova. Exempel på ett sådant är “Alkoholprofilen” där du kan se om du dricker för mycket enligt riskkonsumtionsmåttet. På “Alkoholhjälpen” kan du få information om du är intresserad av att förändra din alkoholkonsumtion.

Vill du hellre ringa någon kan du prova med Alkohollinjen 020-84 44 48 eller IOGT-NTO:s Alkoholrådgivning 020-80 80 80.

För dig som vill veta mer

Här har vi samlat länkar till webbplatser med information om barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket

Drugsmart

Glömda Barnen

Junis

Socialstyrelsen

UNF

CAN

Barndom utan baksmälla

Umo

FAS-portalen

NKA