Vägar till hjälp

För barn som lever i en familj där någon dricker för mycket eller använder narkotika

Stödgrupper finns i de flesta kommuner och Drugsmart.com har gjort en stödgruppskarta med kontaktuppgifter. Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA) har också samlat massor av bra kunskap och länkar som gäller barn som anhöriga. På Drugsmart.com finns också fakta, filmer och berättelser som du kan ta del av. Det finns en rad organisationer som kan ge både information, råd och stöd till exempel BRIS, Jourhavande kompis, Killfrågor.se, Kuling.nu, Maskrosbarn, Tjejjouren.se, Trygga Barnen och UMO.

För dig som i ditt yrke möter barn

Alla har ett ansvar för att uppmärksamma barn som far illa. Vissa är till och med skyldiga att anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Som ett led i 2017 års kampanj finns nu en studieguide till NKA:s utbildningsmaterial “förskolan livsviktig för barn som anhöriga” samt en affisch som riktar sig till förskolepersonal kring anmälan till socialtjänsten. Du når materialet under fliken “om kampanjen” genom att trycka på knappen “ladda ner kampanjmaterial“.

2010 ändrades Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) för att stärka barns status som anhöriga inom hälso- och sjukvård. Sedan dess är personal inom hälso- och sjukvården skyldiga att särskilt beakta barns behov av information, råd och stöd när en förälder missbrukar alkohol eller annat beroendeframkallande medel. Men det kan vara svårt även för professionella att veta hur man ska agera och vart man ska vända sig om man möter barn i familjer där någon vuxen dricker för mycket. Allmänna Barnhuset har utvecklat en metod för hur man kan bemöta Barn Som Anhöriga – BRA-modellen. BRA-modellen har barnets rättigheter som utgångspunkt och bygger på barnets delaktighet. Den är ett stöd till personal i hur de kan uppmärksamma anhöriga barn och medverka till att de får information och vid behov råd och stöd. På socialstyrelsen.se finns information om hur man anmäler oro för ett barn vid kännedom eller misstanke om att barn far illa.

För vuxna som har någon i sin närhet som dricker för mycket

Många kommuner och landsting erbjuder stöd till vuxna anhöriga, kontakta socialtjänsten i din kommun för att få information om hur det ser ut där du bor. Det finns också självhjälpsgrupper, t ex ACA och Al-Anon. Anhöriga mot droger erbjuder rådgivning och har kurser för anhöriga.

För dig som misstänker att du dricker för mycket

Det finns olika definitioner för och sätt att mäta om man har en riskabel alkoholkonsumtion. Det kan du läsa mer om under rubriken Att dricka för mycket. Det finns ett antal olika verktyg på nätet som du kan prova, till exempel Alkoholprofilen för att se om du dricker för mycket och Alkoholhjälpen om du vill göra något åt din alkoholkonsumtion. Vill du hellre ringa någon kan du prova med Alkohollinjen 020-84 44 48 eller IOGT-NTOs Alkoholrådgivning 020-80 80 80.

För dig som vill veta mer

Här har vi samlat länkar till webbplatser med information om barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket