Material från tidigare år

Här hittar du filmer, bilder, affischer, logotyper arbets- och studiematerial. Du är välkommen att använda materialet i olika sammanhang för att uppmärksamma Spela Roll!

Budskapsfilmer att sprida:


Hjärtat

Hjärtat öppnar upp för kommunikation med barn och vuxna kring fem viktiga livsvärden och ger kunskap om hur alkohol riskerar påverka relationer negativt. Övningen utgör en enkel form av aktivitet som människor kan samlas runt i samarbete och samtal. Koppla gärna samtalen och värdeorden till barns rättigheter i barnkonventionen!

Hjärta • Värme (.pdf)
Hjärta • Glädje (.pdf)
Hjärta • Hopp (.pdf)
Hjärta • Jag (.pdf)
Hjärta • Trygghet (.pdf)


Material kopplat till målgrupper och teman

Bilder att dela!

Dela på!

Du kan även dela dessa bilder direkt från Spela Rolls Facebooksida, klicka här!

Affischer

A4 affisch för utskrift (.pdf)
A3 affisch för utskrift (.pdf)
Affisch som bild (.jpg)
Affisch för tryck (A3-format)

Affischen är tänkt för ett personalutrymme vid en förskola, skola eller annan verksamhet för barn. Tanken är att personalen ska fundera över anmälningsplikten. Vad den innebär och hur man ska agera för barns bästa vid oro. Verksamheterna uppmanas att se över/ta fram rutiner för hur oro hanteras och hur en anmälan till socialtjänsten ska upprättas och kommuniceras. Texten i affischen är framtagen utifrån socialstyrelsens skrift “Stöd för anmälningsskyldiga“.


Studieguide

Studieguide (.pdf)

Studieguiden har tagits fram som ett stödmaterial till NKA:s utbildningsmaterial “förskolan livsviktig för barn som anhöriga“. Guiden kan användas för planering och översikt för utbildningen eller som inspiration för givande innehåll vid en personalsammankomst. Personalen kan exempelvis förbereda sig enskilt inför ett pass genom att titta på film och-/eller läsa text för att sedan gå igenom rutan “reflektera/diskutera” tillsammans i grupp.

Vykort

Ladda ner vykort A6 för tryck

Detta vykort kan skickas eller delas ut till viktiga vuxna som finns i barns närhet.