Tips på material

Vem kan man prata med om man mår dåligt?

Inslag från Lilla Aktuellt på SVT barn.

Koll på soc

Koll på soc är en sajt om socialtjänsten för dig som är under 21 år.

Fjärilar i magen

Boken Fjärilar i magen är för barn i lågstadieåldern och Ont i magen är för barn i förskoleåldern och kan vara ett stöd för personal i att möta barn som far illa på olika sätt. Båda böckerna och extra material som färgläggningsark kan laddas ner.

Vuxna som vet

En kunskapsportal som vänder sig till dig som möter barn i din yrkesroll eller i ditt ideella engagemang. Här får du kunskap om hur barn påverkas av vuxnas missbruk, samt hur du kan upptäcka barn som far illa.

När en förälder dricker för mycket

I skriften När en förälder dricker för mycket får du veta hur vardagen ser ut för de hundratusentals barn som växer upp med någon vuxen som dricker för mycket och vilka risker som finns med att leva nära missbruk. Du får också veta vad som kan göras för att förbättra barnens situation.

Jobbigt hemma

En sida som riktar sig direkt till barn om att ha en förälder som dricker för mycket.

“Vad kan vi lära oss av maskrosbarn med färdigheter?”

Forskaren Peter Larm blir intervjuad i podden (B)ruset. Peter Larm är en av de forskare som arbetar med studien Futura01.

Hur många barn växer upp med föräldrar som har alkoholproblem?

Rapporten identifierar och kartlägger vilka studier som tidigare har gjorts inom området.

Junis kunskapsdagar

Junis kunskapsdagar handlar om att bli bättre på att upptäcka och ge stöd till barn i familjer med missbruk. På sidan får du ta del av filmade föreläsningar som höjer din kompetens inom ämnet.

Junis rapport

Junis årliga rapport om vad kommuner erbjuder för stöd för barn i familjer med missbruk. Rapporten innehåller bland annat aktuella och framgångsrika exempel från ett antal kommuner.

Ludde

Ludde är ett material för dig som möter barn i åldrarna 5-9 år, och är en hjälp för att prata med barn om vuxna som dricker för mycket alkohol.

Familjeorienterat arbetssätt och tidig upptäckt

I tre block med inspelade föreläsningar och tillhörande diskussionsfrågor lyfts det hur man kan arbeta med stärkt stöd till barn som anhöriga.

Lina och Linus – Hela Människan Sverige (helamanniskan.se)

Lina och Linus är ett metodmaterial för att stötta barn att berätta om utsatthet.

Nya vägar och handledning av Emmas hemlighet

“Nya vägar – om att upptäcka barn i förskolan som växer upp med missbruk i familjen”

Om du vill få boken Emmas hemlighet skickad till dig, kontakta Jeanette.h.svensson@erstadiakoni.se

Webbutbildning om Barnkonventionen

Barnombudsmannen har tagit fram en gratis webbutbildning som ger grundläggande kunskaper om barnkonventionen.

Barnkonventionen

Den första januari 2020 kom Barnrättslagen i Sverige. Här hittar du en svensk översättning av artiklarna i FN:s barn­konven­tion som lagen hänvisar till.

En lättläst skrift om barnets rättigheter

Barnkonventionen är en av FN:s mest erkända konventioner världen över. Här finns en lättläst version som är framarbetad av Barnombudsmannen och som kan användas som inspiration för samtal med barn kring deras rättigheter.

BRA – Barns rätt som anhöriga

Stiftelsen allmänna barnhuset har tagit fram en utbildning i syfte att stödja personal som kommer i kontakt med anhöriga barn. Detta utifrån anhöriga barns rätt till information, råd och stöd.