Kampanjmaterial

Här kan du ladda ner logotyper och affischer mm.

Informationsbrev 2019 (pdf)

Bilder att dela!

Du kan även dela dessa bilder direkt från Spela rolls Facebooksida, klicka här!

Logotyper

Kampanjmaterial från tidigare år

Hjärtat

Ladda ned

Hjärtat öppnar upp för kommunikation med barn kring viktiga livsvärden och ge kunskap till vuxna om hur alkohol påverkar relationen mellan barn och vuxna. Hjärtevikningen utgör en enkel form av aktivitet som människor kan samlas runt i samarbete och samtal. Läs mer här

Affischer

Ladda ned

Affischen är tänkt för ett personalutrymme vid en förskola eller annan verksamhet som berör barn. Tanken är att personalen ska fundera över anmälningsplikten. Vad den innebär för dem och hur man kan agera för barnens bästa vid oro. Verksamheterna uppmanas även att se över/ ta fram rutiner för hur oro hanteras och hur en anmälan till socialtjänsten ska upprättas och kommuniceras. Texten i affischen är framtagen utifrån socialstyrelsens skrift “stöd för anmälningsskyldiga“.

Affischer går även att beställa och ladda hem genom trycksaksgeneratorn på www.can.se/wtp. Genom att använda tjänsten kan du lägga till telefonnummer till socialtjänsten. Följ instruktionerna som du hittar när du skapat dig ett konto och är inloggad.

Studieguide

Ladda ned

Studieguiden har tagits fram som ett stödmaterial till NKA:s utbildningsmaterial “förskolan livsviktig för barn som anhöriga“. Guiden kan användas för planering och översikt för utbildningen eller som inspiration för givande innehåll vid en personalsammankomst så som APT eller personalmöte. Personalen kan exempelvis förbereda sig enskilt inför ett pass genom att titta på film och-/eller läsa text för att sedan gå igenom rutan “reflektera/diskutera” tillsammans i grupp.