Kategorier
Röster om att spela roll

”Finnas för samtal när de dyker upp”

Kategorier
Röster om att spela roll

”Barn och unga ska kunna påverka sin vardag och samhället”

Kategorier
Röster om att spela roll

”Barnet behöver bli marinerat i trygghet”

Kategorier
Röster om att spela roll

”Det kan börja med ett hej”

Kategorier
Röster om att spela roll

”Barnombuden vågar se barnen och agera!”

Kategorier
Röster om att spela roll

”Jag har fokus på barnet och inte på föräldern”