Kategorier
Röster om att spela roll

”Barn och unga ska kunna påverka sin vardag och samhället”

”Vi är ett ombud för barns rättigheter på både individ och systemnivå”, berättar Lisa Skiöld, verksamhetschef på den ideella föreningen Barnombudet Uppsala Län.

Det innebär att de till exempel kan följa med barn på möten med till exempel skola eller socialtjänst, men att de också till exempel håller i utbildningar.

Varför är barnombud extra viktiga för barn som har föräldrar som dricker för mycket?

”Barn som har föräldrar som dricker för mycket är en av de utsatta grupper som kan behöva samhällets stöd på olika sätt. Där kan vi vara med och se till att kommun och region har ett strukturellt arbete vad gäller att upptäcka barnen och att det finns olika former av stöd att erbjuda de olika familjerna och barnen.”

Just nu driver Barnombudet Uppsala län ett projekt som bland annat tar fram en klassrumsmetod för hur det skulle kunna gå till att berätta om missbruk. På så vis kan man göra det möjligt att hitta fler barn som lever i missbruksmiljö, och hjälpa dem.

”Sen är ju dessa barn inte bara barn i en missbruksmiljö, utan också barn i allmänhet. Vi arbetar också med likarättsarbete inom förskola och skola och med att barn och unga ska kunna påverka sin vardag och samhället – och de frågorna är såklart också viktiga för utsatta barn!”, menar Lisa.