Kategorier
Röster om att spela roll

”Många längtar hela året”

”Jag hade det själv jobbigt när jag växte upp och fick inte det stöd jag behövde. Jag vill ge det till unga idag”, säger Anna Fannoun som jobbar på organisationen Maskrosbarn.

Maskrosbarn har fokus på ungdomar som har minst en förälder med missbruk, psykisk sjukdom eller som utövar våld.

”Alla vi som jobbar i våra stödverksamheter är vuxna maskrosbarn som idag mår bra.”

Anna är bland annat lägerchef för de läger som anordnas på lov för ungdomar från hela landet sedan många år tillbaka.

”Dessa läger är mycket som vanliga kollon med bad, lekar och pyssel. Sedan är det mycket att stötta. Till exempel får man individuella stödsamtal under lägret.”

Och det märks att deras läger är viktiga, säger Anna.

”När man har det jobbigt hemma behövs det stöd som pågår länge. Att man får återkomma till sammanhang med trygga vuxna. Många längtar hela året efter att åka på läger igen! Och det är många som själva blir ledare på dessa läger när de blir äldre.”

Hur kan man spela roll?

”Barn och unga som vi pratar med säger: vara den som gör något och inte anta att nån annan redan gjort något. Vuxengissa inte utan våga fråga och våga agera, fråga många gånger! Barn kan vara rädda att vuxna försvinner när man börjar berätta, så det är viktigt att visa att man bryr sig och vill lyssna.”